Wat is nou precies het belang van vitamines en mineralen?

Vitamines, mineralen en andere microvoedingsstoffen zijn noodzakelijk om het leven in stand te houden. Aangezien het lichaam slechts enkele van deze onmisbare substanties zelf kan maken, en dat nog slechts in beperkte mate, moeten ze vrijwel volledig uit de voeding beschikbaar komen.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat voor de gezondheid en het functioneren een groot aantal specifieke voedingsstoffen nodig is. Het lichaamssysteem zit veel gecompliceerder in elkaar dan men vroeger dacht, en in dit systeem vervullen velerlei voedingsstoffen een grote diversiteit aan essentiële functies.

Er zijn eigenlijk géén gezondheidsaspecten te bedenken waarbij vitamines, mineralen en andere microvoedingsstoffen géén rol spelen. Met behulp van deze substanties haalt het lichaam energie uit de macrovoedingsstoffen, zorgt het afweersysteem voor bescherming tegen schadelijke bacteriën, worden gifstoffen uit het lichaam verwijderd, produceren klieren uiteenlopende hormonen en worden vele andere belangrijke gezondheidsfuncties vervuld.