Vitamine B12 functies

Vitamine B12 heeft verschillende functies in het lichaam. Onderstaand zijn een aantal van deze processen beschreven:

Vitamine B12 en het foliumzuur metabolisme

Foliumzuur en folaat zijn in het lichaam nog niet 'actief'. Deze inactieve vormen moeten eerst actief gemaakt worden om werkzaam te zijn. Hierin speelt vitamine B12 een belangrijke rol, door deze stoffen om te zetten in THF (tetrahydrofolaat). Vitamine B6 speelt in dit methyleringsproces ook een belangrijke rol. Deze processen zijn met name van belang bij de zwangerschap en om bloedarmoede te voorkomen.

Aminozuur stofwisseling

Vitamine B12 speelt een cruciale rol bij de omzetting van het 'giftige' homocysteine naar methionine. Homocysteine is een aminozuur dat in het lichaam wordt geproduceerd en een schadelijk effect heeft op de bloedvaten. Hoge niveaus van homocysteïne in het bloed (hyperhomocysteïnemie) worden beschouwd als een marker voor hart- en vaatziekten.

Vetzuur stofwisseling

Vitamine B12 is een cruciaal co-enzym (het vervult een cruciale rol voor het enzym L-methylmalonyl- CoA-mutase) voor de omzetting van methylmalonzuur (MMA) naar succinaat. Een te hoge waarde van MMA in het bloed toont dat ook een vitamine B12 tekort aan. Daarnaast is Vitamine B12 noodzakelijk voor een optimale vetstofwisseling in de cellen, waaronder het transport naar de mitochondrieen.