Is het veilig om zeer hoge doses vitamines in te nemen of bestaat er gevaar voor overdosering?

Om uiteenlopende redenen kan het wenselijk of noodzakelijk zijn om van bepaalde voedingsstoffen aanzienlijk méér in te nemen dan de normale preventieve hoeveelheid. Dat kan met name het geval zijn als er sprake is van behoefteverhogende factoren, zoals een mindergoede lichamelijke conditie of overmatige stressbelasting. 

Ook bij zelfmedicatie kunnen soms zeer hoge doses van bepaalde stoffen nodig zijn. Zo kan men een opkomende verkoudheid of griep terugdringen door de vitamine C inname te verhogen tot meer dan 3 gram per dag.

In het algemeen mag de inname gerust wat hoger zijn dan hetgeen als preventieve dosering op de verpakking van een orthomoleculair product wordt geadviseerd. Voor veel vitamines ligt de toxische grens (de inname waarboven schadelijke bijwerkingen kunnen optreden) op 100 of meer keer de ADH, dus zo hoog dat deze hoeveelheid in de praktijk nooit wordt bereikt. De vitamines A, D en foliumzuur vormen echter wat dit betreft een uitzondering.

Van vitamine A dient uit veiligheidsoverwegingen in principe in totaal niet meer dan 50.000 IE per dag te worden genomen. Voor vrouwen die zwanger kunnen worden of sinds kort zwanger zijn ligt deze grens op 10.000 IE. Overigens kan indien extra hoge vitamine Adosering nodig is beter bèta caroteen worden genomen, een stof met een zeer hoge veiligheidsgrens waaruit het lichaam zélf vitamine A kan maken.

Wat betreft vitamine D is in het algemeen aan te raden om niet meer dan 2000 IE per dag te nemen, en de inname van foliumzuur dient in principe te worden beperkt tot maximaal 20 mg per dag.

(De genoemde veiligheidsgrenzen voor vitamine A, vitamine D en foliumzuur zijn overigens veel hoger dan de hoeveelheden die men bij orthomoleculaire zelfzorgsuppletie naar binnen krijgt.)

Van belang is tevens dat uitsluitend natuurlijke, bijvoorbeeld uit tarwekiemen of sojabonen gewonnen, vitamine E wordt genomen. Bij synthetische vitamine E kunnen reeds bij relatief lage doses schadelijke bijwerkingen optreden.

Ook wat de voedingsmineralen betreft zullen in het algemeen bij hoge inname niet gauw verschijnselen van overdosering optreden. Althans zolang het gaat om echte, dat wil zeggen organisch gebonden, voedingsmineralen. Nietorganisch gebonden mineralen zijn al bij relatief lage dosering giftig.

Verder is van belang dat de innamemaxima voor kinderen lager zijn dan voor volwassenen.